Nyheder

Analyse: To kæmpe udfordringer under overfladen på dansk golf

Billede
Foto: Piitch.dk

ANALYSE: Golf som sport og fritidsaktivitet i Danmark har set bedre tider. For billedet af dansk golf anno 2016 er ikke det glansbillede, det har været tidligere. Og det er faktisk blevet værre end sidste år.

Det kan man læse ud af den årlige opgørelse, “Golfsporten i tal“, som Dansk Golf Union offentliggjorde fredag eftermiddag, hvor unionen – som i tidligere år – trækker medlemsstatistikker i systemet per 30. september.

Sundhedstilstanden og diagnosen ser på overfladen pæn, men beskedent ud: Fra 2015 til 2016 er der netto kommet 223 nye, aktive medlemmer i Danmarks 190 golfklubber – altså en stigning 0,15 procent. Og dansk golf har stadig 151.139 aktive medlemmer på landsplan som det fjerdestørste specialforbund under Danmarks Idrætsforbund, DIF.

Men det er stadig knap 2.000 færre aktive medlemmer end i 2012, hvor medlemsstatistikken toppede med tre færre golfklubber i Danmark.

Den gode historie er, at det er lykkedes klubberne at fastholde medlemstallene på et tidspunkt, hvor eksisterende og potentielle kunder bliver lokket med etablerede og nye, spændende sportsgrene og aktiviteter.

Den knapt så gode historie, som i bund og grund er alarmerende, er, at antallet af juniormedlemmer fortsætter med at bløde. I 2016 registrerede klubberne 7.669 drenge- og pigespillere landet over. Det er et fald på 5,6 procent sammenlignet med sidste år og en eskalering af udviklingen i forhold til sidste år, hvor faldet fra 2014 til 2015 kun var på 4,0 procent.

Dermed fortsætter en kedelig tendens, der har præget golfsporten de sidste 10 år:

Siden 2007 har dansk golf netto tabt over 4.000 juniorspillere på gulvet. Noget har en naturlig forklaring, fordi nogle af dem formentlig i perioden er vekslet fra juniorkontingent til seniorgirokort i klubberne. Men på bundlinjen har golfsporten i Danmark mistet mere end hver tredje juniormedlem på 10 år i en periode, hvor der er kommet 19 nye golfklubber til.

Det er første gang siden årtusindeskiftet, at der har været så få juniormedlemmer i de danske golfklubber. I år 2000 var der ifølge Dansk Golf Unions tal 7.598 registrerede juniorer fordelt på dengang 131 klubber. Dengang, for 16 år siden, var der med andre ord 58 juniorer i gennemsnit per golfklub. I dag er der 40.

Andelen af juniormedlemmer i forhold til den samlede masse af registrerede, aktive golfspillere i Danmark blinker også rødt. Fra i år 2003 at have udgjort 9,1 procent af antallet af medlemmer, udgør juniorer i år kun 5,1 procent af klubbernes medlemsbaser – et fald fra 5,4 procent sidste år.

For halvanden uge siden offentliggjorde KMPG en europæisk rapport, der med data fra 2015 sammenligner medlemstallene i 46 lande. Her stak Danmark ud på juniorfronten: Kun fem procent af de registrerede golfspillere her i landet er juniorer. Sverige ligger på 10 procent, Norge på otte procent og Tyskland på syv procent.

Som nævnt øverst i analysen er det lykkes de 190 golfklubber at fastholde antallet af medlemmer. Men dykker man ned i et andet ben i de tilgængelige tal, ligger der en nuanceret forklaring: I 2010 gav Dansk Golf Unions repræsentantskab klubberne mulighed for at tilbyde de nye flex-medlemsskaber, hvor medlemmer for et mindre kontingent får en række begrænsninger i klubben.

I år ligger antallet af flexmedlemsskaberne på det højeste niveau nogensinde siden introduktionen for seks år siden. I alt 28.829 golfspillere – svarende til 19 procent af det samlede antal aktive spillere – er nu medlem af en dansk klub på de billigere, fleksible vilkår. Omvendt falder mængden af fuldtidsbetalende medlemmer år efter år. Det betyder, at klubberne på bundlinjen får mindre i fast indtægt i regnskaberne til at få udgifterne til at hænge sammen.

Til gengæld er mængden af greenfeespillere i klubberne steget til mærkbart til 3.752 per klub i år. Det er en stigning på 14 procent sammenlignet med sidste år.

Desuden viser unionens nye rapport, at der i gennemsnit er blevet betydelig, kortere ventetid i klubberne. Ifølge statistikken står 363 på venteliste her i 2016 mod 521 for et år siden – et fald på 30 procent på et år.

Dansk golf har det altså okay. Det er lykkedes at fastholde antallet af medlemmer i klubberne i en tid, hvor samfundsøkonomien har haft det bedre og hvor danskerne generelt stiller større krav om variation, smidighed og fleksibilitet i forhold til det at dyrke sport og have en fritidsaktivitet.

Men fastholdelsen er sket på baggrund af initiativer, der formentlig koster i cigarkasserne i klubberne, og på bekostning af, at der nu er alarmerende få juniorer i dansk golf.

Bestyrelsen i Dansk Golf Union skrev i årsberetningen til forårets repræsentantskabsmøde, at man “godt kunne tænke sig at se en øget stigning i antallet af fuldtidsmedlemmer”. Det ønske er ikke indfriet. Tværtimod. Mens antallet af flexmedlemmer er steget siden introduktionen i 2011 fra 13.949 medlemmer til 28.829 i år, er mængden af fuldtidsmedlemmer faldet – fra 123.945 sidste år til 122.310 i år. Et fald på 1,3 procent.

De sidste fem år – fra 2012 til og med 2016 – er antallet af fuldtidsmedlemmer samlet set faldet med næsten 10 procent.

Dansk Golf Union er stadig det fjerdestørste specialforbund under Danmarks Idrætsforening, DIF – en position, der på ingen måder er truet. Men golfsporten i Danmark står foran to konkrete udfordringer, der kræver løsninger på både kort og lang sigt:

For det første skal der netto lokkes nye medlemmer ind i sporten. Ellers risikerer blødningen af fuldtidsmedlemmer at gøre rigtig ondt ude i klubberne, der i forvejen har strammet livremmen ind efter festen i 00’erne.

For det andet skal der gøres noget radikalt i forhold til rekrutteringen af de helt unge spillere – måske mere, end hvad Dansk Golf Union i forvejen har sat gang i af initiativer for at indramme problemet.

De helt unge er både en del af det økonomiske fundament i klubberne og hele fødekæden til den stærke talentudvikling, vi lige nu ser effekten af på landshold og blandt de store talenter, der inden for de seneste år er turned pro og dermed er det bedste ambassadører for dansk golf herhjemme og i udlandet.